torstai 6. marraskuuta 2008

Tupakkavero on lakkautettava

Eduskunta on päättänyt tupakkatuotteiden valmisteveron korottamisesta. Miten ehdotusta tulisi arvioida?

Tupakkaveroa puolustellaan usein sillä, että tupakoitsijat tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Yksinkertaistettuna argumentti kuuluu näin: Tupakka aiheuttaa monenlaisia sairauksia, joita hoidetaan kalliilla hoidoilla. Koska tupakointi tulee näin synnyttäneeksi kustannuksia muille kuin tupakoitsijalle itselleen (taloustieteessä näitä kutsutaan ulkoishaitoiksi), kannattaa tupakan hintaan sisällyttää veron muodossa maksu noista kustannuksista.

Ajatus on virheellinen. Tutkimustulosten mukaan tupakoitsemattomat ihmiset aiheuttavat elämänsä aikana enemmän sairaanhoitokustannuksia kuin tupakoitsijat. Pääsyy tähän on se, että tupakka tappaa käyttäjänsä sopivan ikäisinä, siis suunnilleen eläkkeelle siirtymisen kynnyksellä. Vaikka tupakoitsija sairastelee ja etenkin viimeisten kuukausiensa aikana voi joutua kalliisiin hoitoihin, säästää hän kuitenkin yhteiskunnalle ison summan, kun ei nauti eläkettä paria kolme vuosikymmentä eikä notku sairaalassa elämänsä viimeistä kymmentä vuotta. Tämän päätelmän on myös Suomen hallitus hyväksynyt, tai ainakin sen pääministeri.

Jos tupakkaveroa ei siis voida perustella ulkoishaitoilla, jää verolle kaksi mahdollista muuta oikeutusta: verotulojen kerryttäminen ja kansanterveyden edistäminen. Mutta jos "kansanterveyden edistämisellä" tarkoitetaan sitä, että valtiovalta päättää kansalaistensa puolesta mitä näiden kannattaa elämässään tehdä, olemme jo aika kaukana liberaalin yhteiskunnan ihanteesta. Monet asiat, joita ihmiset mielellään tekevät, pitävät sisällään myös riskin. Autoillessa voi loukkaantua, kuolla tai tappaakin, pyöräillessä voi käydä huonosti, makkaraan kuolee takuulla ja tv:n ääressä istuminen on ajan tuhlausta. Ihmisen pitää saada tavoitella elämällään muitakin asioita kuin elämän pituuden maksimointia, jos niin parhaaksi katsoo. Niin kauan kun ihminen ei aiheuta haittaa muille, ei muilla ole oikeutta puuttua hänen vapauteensa elää omaan elämäänsä.

Entä tupakkaveron tuotto? Tupakkaa verottamalla valtio kerää vuosittain noin 600 miljoonaa euroa. Summa ei siis ole tavattoman suuri. Tupakka on kuitenkin valtion kannalta hyvä verotuksen kohde, sillä tupakan hinnan nousu ei alenna sen kysyntää yhtä nopeasti kuin monen muun tuotteen (taloustieteessä puhutaan hyödykkeen kysynnän hintajoustosta). Tämä johtuu tietysti siitä, että markkinoilla ei ole tarjolla tupakkaa korvaavia hyödykkeitä: tupakoitsijat ostavat tupakkansa joka tapauksessa ja tinkivät mieluummin muista menoista. Veroa voi siis korottaa ilman, että kysynnän alentuminen supistaisi verotuloja.

Huono puoli asiassa on se, että tupakointi on selvästi yleisempää köyhien kuin varakkaiden keskuudessa. Tupakkavero kohdistuu siten juuri siihen kansanosaan, jonka verotaakkaa haluamme esimerkiksi tuloveron progressiolla keventää. Kysymys siitä, keneen haluamme verorasituksen kohdistuvan, on tietysti ratkaistava poliittisella päätöksellä. En kuitenkaan usko, että Suomessa saisi tarvittavaa kannatusta sellainen vero, jonka ääneen lausutuksi tavoitteeksi ilmoitettaisiin huonosti toimeentulevien verottaminen.

Liberalistin kolmas päiväkäsky: TUPAKKAVEROSTA ON LUOVUTTAVA KOKONAAN.

Ei kommentteja: