keskiviikko 12. marraskuuta 2008

Maataloustuki tappaa

Jos Liberalisti saisi muuttaa yhtä ainoaa asiaa maailmassa, hän kaataisi Euroopan yhteisön maataloustukipoliitikan (CAP). Yhteisö osoittaa budjetissaan maatalouden tukemiseen noin 50 miljardia euroa vuodessa. Summa on neljänneksen suurempi kuin Suomen valtion budjetti, ja tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen EU-kansalainen antaa suorana tulonsiirtona farmareille 100 euroa vuodessa omasta pussistaan. Sikäli kun sinulla on lapsia, maksat tietysti heidänkin osuutensa. (Äläkä luule, että rahasi menevät sympaattisille, heinää pureville perhefarmareille joista luit lastenkirjoista - pääosa tuista menee suurtiloille.) Samalla EU:n ulkopuolisille maataloustuotteille on asetettu ankarat tullit.

CAP tulee siis eurooppalaisille veronmaksajille kalliiksi. Murhenäytelmäksi tukipolitiikka muuttuu, kun otetaan huomioon sen vaikutukset maailmantalouteen ja erityisesti kaikkein köyhimpien ihmisten asemaan. Maataloustuotteiden tullit aiheuttavat sen, ettei köyhien maiden viljelijöillä ole pääsyä suurille läntisille markkinoille. Samalla länsimaisille tuottajille maksetut tuet johtavat ylituotantoon ja mahdollistavat eurooppalaisesta kulutuksesta yli jääneiden tuotteiden polkumyynnin tullimuurien ulkopuolelle. Näin viedään köyhien maiden viljelijöiltä mahdollisuus saada tuotteensa kaupaksi myös lähialueidensa markkinoilla ja lisäksi vielä alennetaan heidän tuotteistaan saamaansa hintaa - sinun verovaroillasi. Järjestely johtaa myös tehottomaan kansainväliseen työnjakoon: maailman maataloustuotteet valmistetaan pohjoisissa teollisuusmaissa, vaikka niiden valmistaminen olisi halvempaa muualla.

EU ei ole ainoa syntinen, vaan myös Yhdysvallat kaataa surutta dollareita viljelijöidensä taskuihin. Yhdessä muiden teollistuneiden valtioiden kanssa nämä tukevat maataloutta vuosittain yli 300 miljardilla dollarilla. Summa on vain hiukan pienempi kuin mitä maailman 1,2 miljardia köyhyysrajan alapuolella kamppailevaa ihmistä käyttää elämiseensä yhteensä. Heistä kolme neljäsosaa asuu maaseudulla.

Liberalistin neljäs ja tärkein päiväkäsky: Maatalouden tukeminen on lopetettava.

Ei kommentteja: