torstai 13. marraskuuta 2008

Lapsilisä on tulonsiirto köyhiltä rikkaille

Eduskunta hyväksyi 12.11.2008 lain, jolla korotetaan lapsilisiä ensi vuoden alusta. Muutoksen pääasialliseksi tavoitteeksi on mainittu köyhimmän kansanosan aseman parantaminen. Väite on kuitenkin älytön: nykyisellään lapsilisistä hyötyvät eniten suurituloiset.

Lapsilisä on saajalleen verotonta tuloa. Tietyn tulo- tai tukierän verottomuus hyödyttää kaikkein eniten sitä, jonka tuloja muuten verotetaan ankarimmin. Lapsilisä ensimmäisestä lapsesta on 100 euroa kuussa. Jos veroprosenttisi on esimerkiksi 20 %, voitat verottomuudesta 20 euroa kuukaudessa. Jos taas olet suurituloinen ja maksat esimerkiksi 50 % ansiotuloveroa, verottomuusetu on sinulle 50 euroa kuukaudessa. Kolmilapsisessa perheessä lapsilisän suuruus on 131 euroa. Vuositasolla tämä tarkoittaa, että edellisen esimerkin verotasolla parempituloinen saa valtiolta lähes 800 euron hyödyn, kun köyhä joutuu tyytymään reiluun 300 euroon. Lisäksi on otettava huomioon, että lapsilisien rahoitukseen osallistuvat myös lapsettomat köyhät. Lopputulos on se, että lapsilisät tarkoittavat tulonsiirtoa köyhiltä rikkaille. Kun vielä on säädetty, että saadut lapsilisät alentavat suoraan toimeentulotuen määrää, kaikkein köyhin kansaosa ei hyödy lisistä ollenkaan. Liberalisti tavoittelee puolueettomuuttta ja huomauttaa samoin kuin tupakkaveron kohdalla, että tulonsiirtojen suunta ja suuruus on poliittinen päätös. Tavallisesti Suomessa on kuitenkin pyritty siihen, että raha liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin tässä.

Jos kuitenkin katsomme, että lasten saamisesta aiheutuu niin sanottuja ulkoishyötyjä - siis että Suomen lapsimäärän lisääntyminen hyödyttää myös muita kuin lapsen saanutta sukua itseään - niin lapsiperheiden tukeminen (myös köyhien) lapsettomien kansalaisten verovaroilla voi olla perusteltua. Tällöinkin lapsilisät tulisi alistaa ansiotuloverolle, siis jos emme halua tukea rikkaita lapsiperheitä enemmän kuin köyhiä lapsiperheitä. Jos taas joku on sitä mieltä, että lapsilisän tarkoitus on korvata tietty könttäsumma lapsesta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista perheen muista tuloista riippumatta, voimme vielä säätää, että veronalaiset lapsilisät saa suoraan vähentää ansiotulon verosta. Tällöin kaikki lapsiperheet (joilla on verotettavia tuloja) saavat euromäärältään samansuuruisen edun.

Lainvalmisteluaineistossa väitetään myös, että nyt tehtävä korotus on siitä upea, että se kohdistuu perheisiin, joissa on useita lapsia - nämä kun ovat usein niitä köyhiä perheitä ja eniten riippuvaisia tulonsiirroista. Jotta järjestelmän peukaloiminen johtaisi tavoiteltuihin tuloksiin, olisi ensin oltava selvillä, mitä tuloksia sillä tavoitellaan: haluammeko käyttää lapsilisäjärjestelmää tuloerojen kasvattamiseen, niiden kaventamiseen vai lapsesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamiseen? Jos vastaus on ensimmäinen, niin nykyinen järjestelmä on hyvä; jos toinen, on meidän syytä laittaa lapsilisät verolle; jos kolmas, lisät on syytä laittaa verolle ja samalla säätää ne vähennyskelpoisiksi ansiotulon verosta.

Liberalistin viides päiväkäsky: Lapsilisille on (ehkä) tehtävä jotakin!

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Oletpas hassu. Rikas saa saman verottoman lapsilisän kuin köyhäkin. Voit ajatella asian niin, että siitä rikkaalla verottomuuden osuus on suurempi, mutta se loppuosa lapsilisästä on sitten rikkaalle saman verran pienempi, joten näiden kahden tukimuodon summa on täsmälleen sama rikkaalle kuin köyhälle perheelle. Tosin en näe mitään etua siitä, että tämä jaottelu tehdään.

Onko oikein, että summa on sama? Ehkä ei, sillä rikkaiden lapsista tulee yleensä parempia veronmaksajia kuin köyhien lapsista, joten ehkä rikkaita pitäisi tukea korkeammilla lapsilisillä. Olet siis hakemassa ratkaisua aivan väärästä päästä. Vaikka olisit tästä eri mieltä, et ole esittänyt yhtään perustetta sille, miksi kokonaislapsilisän pitäisi olla köyhälle korkeampi kuin rikkaalle.

Ei sen pitäisikään - mutta se on - toimeentulotukea saava saa lapsesta paljon enemmän tukea kuin tuon 100 euroa. Tämä epäkohta tulisi korjata, se kannustaa kouluttamattomimpia ihmisiä, jotka eivät pysty elättämään edes itseään, tekemään lapsia enemmän kuin rikkaita.